Om oss

OM ALINGSÅS HANDEL

Idag arbetar en halv miljon människor inom handeln, som får en alltmer

framträdande roll inom svensk ekonomi. Nästan en tiondel av Sveriges BNP utgörs av handel.

Svensk Handel har 13 500 medlemsföretag med sammanlagt 20 000 arbetsplatser, där 250 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti- och detaljhandel. Alingsås Handel har till uppgift att stärka handelns företag och skapa bättre förutsättningar för handel. Detta arbete sker genom opinionsbildning och överläggningar med bland

annat politiker och myndigheter.


Alingsås Handel  i samarbete med Svensk Handel.

www.svenskhandel.se