Styrelsen

Styrelsen i Alingsås Handelsförening 2024-2025

Styrelsen ska verka för att vi når vår vision om att bli Västsveriges mest levande stadskärna. Det gör vi genom att verka för en bra samverkan mellan kommun, fastighetsägare, medlemmar och andra som driver någon form av handels- och besöksverksamhet i Alingsås.
Tillsammans skapar vi Väst Sveriges mest levande stad!

ORDFÖRANDE

Kent Kierdorf

Tel: 0705-200100

kent.kierdorf@gmail.com


LEDAMÖTER

Henrik Melin

Gro Hansen Johnsson

Henrik Fritz

Jonas Ericson

Sofia Svensson

Christina Lysell

Ingvar Ivarsson

Soheil Akbarzadeh


SUPPLEANTER

Thomas Lund

Victoria Svensson


ADJUNGERAD

Maria Spertina Larsdotter


REVISOR

Anders Jansson


VALBEREDNING

Johan Bülling, Pinchos

johan.bulling@alingsas.pinchos.se

Toni Hjortheimer, Stampen Media Alingsås

toni.hjortheimer@stampen.com


Om du har några frågor, funderingar eller kanske vill tipsa om något så är du välkommen att kontakta oss i styrelsen.

Klicka här>>