Bli medlem!

MEDLEMSANSÖKAN ALINGSÅS HANDEL

Välkommen att bli medlem i Alingsås Handel. Börja med att fylla i

formuläret nedan. När vi mottagit det så kontaktar vi dig.

Alingsås Handel idag

Alingsås Handel har idag ett 80-tal medlemsföretag och vår förhoppning är att vi skall vara betydligt fler inom ett par års tid. Allt för att vi ska kunna förvalta och utveckla våra stolta handelstraditioner och göra Alingsås till ett givet förstahandsval för alla våra kunder och besökare utifrån. För att åstadkomma detta och ytterligare flytta fram våra positioner, är det viktigt att vi alla inom handeln, restaurang, kafé, hotell, fastighetsmäklare och bilhandlare samarbetar. Det vi har att erbjuda är en unik stadsmiljö och ett fantastiskt utbud på en tämligen liten men ack så gemytlig yta. Detta ger oss mycket stora möjligheter att utveckla vår gemensamma handel i framtiden.


Alingsås Handels uppdrag

Alingsås Handels uppdrag utgår från våra medlemsföretags bästa och all vår verksamhet strävar mot att göra allas vår vardag lite enklare och mer lönsam. Verksamheten styrs av föreningen Alingsås Handels stadgar där det bland annat står följande:

”Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas gemensamma intressen och handelns sunda utveckling.”

Vi skall verka för ett fritt näringsliv, en fri handel och goda näringsvillkor. Likaså skall vi tillhandahålla service till medlemmarna och företräda handeln gentemot politiska organ och organisationer. Nu hoppas vi också kunna locka till oss dig som ännu inte är medlem. Vi är nämligen övertygade om att ju fler vi Sblir desto bättre blir upplevelsen av vår stad och därmed gynnas även handeln. Tillsammans kan vi göra underverk.


Alingsås Handel är en viktig aktör i Alingsås

Alingsås Handel är en viktig aktör när det gäller att marknadsföra hela Alingsås som en attraktiv handels och upplevelsestad. Vi spelar också en central roll vid genomförandet av en rad uppskattade arrangemang i staden.


1) Medlemsavgift handlare

Medlemsavgiften är 200 kr/år och så tillkommer en marknadsföringsavgift som baseras på antal anställda personer i verksamheten. Se nedan.

Antal anställda / Belopp exkl moms.

1–3: 3 000 kr

3 –5: 4 800 kr

6 –10: 7 000 kr

11–19: 9 500 kr

Fler än 20: 12 000 kr


2) Medlemsavgift kafé, frisör och övriga (ex b&b och liknande turistnäringar)

Avgiften för dig som är verksam inom dessa näringar är 1 500 kr/år exkl moms.

Då ingår både medlemsavgift och marknadsföringsavgift.


3) Medlemsavgift restaurang

Avgiften för dig som är verksam inom restaurangnäringen är 3 000 kr/år exkl moms. 

Då ingår både medlemsavgift och marknadsföringsavgift.


4) Medlemsavgift bilhandlare, hotell, fastighetsmäklare

Avgiften för dig som är verksam inom dessa näringar är 5 000 kr/år exkl moms. 

Då ingår både medlemsavgift och marknadsföringsavgift.


5) Medlemsavgift fastighetsägare

Avgiften för dig som är fastighetsägare är 5 000 kr/år exkl moms.

Då ingår både medlemsavgift och marknadsföringsavgift.


Tack för att du väljer att bli medlem i Alingsås Handel!

tillsammans arbetar vi för att utveckla handeln i Alingsås!


Med vänliga hälsningar från oss i Styrelsen.

Fyll i formuläret:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVERA!

När du skickat in din medlemsansökan så behandlar vi den och skickar sedan ut en faktura för medlemsavgiften.